Nowości w wersji 2.81

Smart SPRZEDAŻ

 • Import sprzedaży z kasy fiskalnej Posnet Bingo (patrz przycisk operacje w Dokumencie sprzedaży)
 • W oknie pozycji dokumentu sprzedaży pokazywanie marży/narzutu kwotowo, a pod przyciskiem Operacje wyliczenie średniej marży i narzutu przypadającej na cały dokument również procentowo i kwotowo.
 • W przypadku rezerwacji produktu składającego się z podzespołów istnieje również możliwość rezerwacji tych podzespołów
 • We właściwościach towaru wskazywanie, która cen sprzedaży jest poniżej marży/narzutu minimalnego poprzez podświetlenie tła marży/narzutu na kolor czerwony
 • We właściwościach towaru w zakładce Rezerwacje pokazanie informacji o tym do jakiego towaru jest rezerwacja (może być rezerwacja podzespołów, a wtedy w podzespole pokazuje jaki towar zarezerwowano)
 • We właściwościach towaru w zakładce Ceny mechanizm obliczania cen sprzedaży z cen podzespołów
 • W oknie pozycji dokumentu sprzedaży w momencie dodawania towaru do dokumentu pokazywanie z jakiej akcji rabatowej jest rabat
 • Dodanie możliwość usuwania wszystkich towarów z dokumentu sprzedaży powiązanych w wybranym dokumentem magazynowym
 • Połączenie ze sklepem internetowym PrestaShop – import zamówień ze sklepu internetowego PrestaShop do modułu Sprzedaż

Smart MAGAZYN

 • Pole ilość w opakowaniu (z właściwości towaru) zostało zmienione na Przelicznik oraz dodano nowe pole ‚Jednostka dodatkowa’
 • Możliwość ręcznego tworzenia dokumentu BO (dopuszczalne jedno BO na magazyn)
 • Możliwość anulowania dokumentu BO
 • Opcja umożliwiająca wyłączenie kontroli stanów magazynowych poniżej zera
 • Na liście towarów pokazanie towarów poniżej stanu minimum z czerwonym znakiem
 • W oknie pozycji dokumentu magazynowego gdy jest wybrany kontrahent i domyślne ceny w dokumencie to ceny sprzedaży to w momencie dodawania towaru do dokumentu pokazywanie z jakiej akcji rabatowej jest rabat
 • Dodanie stawki roboczogodziny w oknie właściwości towaru w edycji etapu produkcji
 • Dodanie stawki roboczogodziny w oknie pozycji dokumentu magazynowego w zakładce „Realizacja etapów produkcji”
 • Możliwość ustalania domyślnej ilości wprowadzanej do pozycji dokumentu magazynowego w trakcie jego tworzenia – do wyboru 1 (tak jak do tej pory) albo aktualny stan magazynowy
 • Możliwość blokady jednostki dodatkowej lub podstawowej w oknie pozycji dokumentu magazynowego. W tym celu dodano dodatkowe ustawienie w konfiguracji dokumentu magazynowego
 • Dodanie możliwości regulacji wielkości czcionki w wydruku dokumentu magazynowego. Regulacja dotyczy tabeli z pozycjami towarowymi.

Smart KASA

 • Grupowe usuwanie dokumentów KP i KW
 • W oknie listy dokumentów bankowych usunięcie zakładki Bank-wpłaty i przeniesienie dotychczasowych danych do zakładki Bank-przelewy gdy w dokumencie bankowym był kontrahent lub do zakładki Bank-wpłaty gdy go nie było
 • W oknie listy dokumentów bankowych zmiana nazwy zakładki Bank-przelewy na Bank-obciążenia
 • Usunięcie wyboru kasy z okna tworzenia dokumentu bankowego
 • Grupowe zatwierdzanie dokumentów gotówkowych i bankowych
 • Grupowe anulowanie i usuwanie dokumentów bankowych

Smart ZAMÓWIENIA

 • Obsługa jednostek dodatkowych w oknie pozycji zamówienia do dostawcy
 • Modyfikacja wydruku zamówienia – dodanie kolumn pokazujących ilość i jednostkę alternatywną
 • Możliwość dodawania pozycji zamówienia do dostawcy w cenach katalogowych
 • Dodanie kolumn wyświetlających parametry zamówień do dostawcy w oknie listy zamówień do dostawców
 • Dodanie filtrowania w oknie listy zamówień do dostawców
 • Przed wygenerowaniem zamówienia do dostawcy na podzespoły pokazuje tabelkę z pozycjami brakującymi, które należy zamówić, a potem dopiero po potwierdzeniu tworzy zamówienie do dostawcy
 • Grupowa zmiana ilości w dokumencie zamówienia do dostawcy

Smart RAPORTY

 • Dodanie raportu „Analiza produkcji” przedstawiający wydane materiały do danej produkcji oraz wykonaną i niewykonaną robociznę i jej koszt w powiązaniu z pracownikami
 • Dodanie raportu „Robocizna w produkcji” przedstawiający za podany okres ilość czasu pracy i koszt robocizny w rozbiciu na pracowników

Smart ABONAMENTY

 • Pokazywanie adresu kontrahenta na liście abonamentów

Pozostałe zmiany

 • Raport spisu z natury w formie tabelki – możliwość wybierania kolumn jakie mają być pokazane w spisie
 • W konfiguracji wydruków pokazywanie informacji gdy przypisana wcześniej drukarka do wydruku obecnie nie istnieje
 • Dodanie wysuwania szuflady dla drukarek fiskalnych ELZAB OMEGA i FP600
 • Przy przełączeniu z kategorii produktu z usługi na towar następuje przeliczenie stanów magazynowych tego produktu
 • Grupowe ustalanie zaokrągleń do dziesiątych groszy lub do liczb całkowitych w cenach sprzedaży
 • Grupowe ustalanie cen katalogowych
 • Wygaszanie wyświetlacza drukarki Elzab 20 sekund po wydruku
 • SHIFT+Enter na pozycjach dokumentów otwiera okno właściwości towaru
 • W wersji z licencją oddziałową można wywołać okienko pokazujące ilość aktualnie wykorzystywanych licencji
 • Znak minus przed podaniem kodu kreskowego wywołuje storno pozycji
 • Rozszerzenie uprawnień o możliwość blokowania uprawnienia dla wybranego wydruku (wcześniej tylko całą grupę wydruków pod dany szablon można było blokować)
 • Modyfikacja wydruku Towary – Zapotrzebowanie/Nadwyżki – zmiana nazwy na Towary – Stany magazynowe, dodanie nowych kolumn i dodatkowych filtrów wywołujących to zestawienie
 • Możliwość wyszukiwania w listach bez konieczności używania polskich liter (dodano lokalny parametr w konfiguracji)
 • W oknie właściwości kontrahenta dodano przyciski umożliwiające dzwonienie przez Skype do kontrahenta lub wysłanie e-maila na adres kontrahenta
 • Połączenie ze sklepem internetowym PrestaShop – eksport towarów do sklepu internetowego PrestaShop