Historia modyfikacji programu Smart System

Lista najnowszych zmian (do dnia 2024.07.13):

(na czerwono modyfikacje, na czarno nowa funkcjonalność)
  • Zmiana sposobu importu zamówień z Allegro - dotychczas zamówienia z Allegro były pobierane przyrostowo, to znaczy kolejne pobieranie rozpoczynało od ostatnio pobranego zamówienia. Została zmieniona logika pobierania i teraz pobierane będą wszystkie zamówienia gotowe do przeprocesowania ze statusem `Nowe`, a następnie będzie zmieniany w Allegro status tych zamówień na `W realizacji`. Jeśli będzie potrzeba ponownego pobrania tego samego zamówienia (np. zostanie ono skasowane ze Smarta) to można przestawić w Allegro status zamówienia z powrotem na `Nowe` i zamówienie ponownie się pobierze do Smarta.
  • Możliwość rozdzielenia całego importu z Allegro na 3 frakcje na różne typy dokumentów sprzedaży: z fakturami z NIP, z fakturami bez NIP, oraz niewymagające faktury. Do sterowania tym zawężeniem służyć będzie opcja 'Allegro: Pozwól na import z Allegro' znajdująca się w zarządzaniu typami dokumentów, która została rozbudowana z dwóch dotychczasowych opcji (Tak i Nie) do pięciu opcji sterujących.
  • Dostosowanie importu z Allegro do nowych wymogów.
  • Nowe uprawnienie do aktualizowania oprogramowania z menu Pomoc i z menu Zestawienia. Nowe uprawnienie wstępnie przypisane do użytkowników, którzy do tej pory mieli uprawnienie do eksportu/importu danych.
  • W module Raporty możliwość wysyłania faktur sprzedaży do KSEF (Krajowego Systemu E-Faktur), który będzie obligatoryjny od lipca 2024. Możliwość przetestowania bez konsekwencji podatkowych. Szczegóły
  • W module Raporty możliwość obierania faktur zakupu z KSEF (Krajowego Systemu E-Faktur). Nie musisz już ręcznie wpisywać całego PZ do magazynu. Poproś dostawcę towarów o fakturę w KSEF i będziesz mieć możliwość pobrania jej wprost do programu i przyjęcia towaru do magazynu bez ręcznego wypisywania dokumentu magazynowego. Podobnie z dokumentem kosztowym też można go pobrać na podstawie faktury zakupu pobranej z KSEF. Szczegóły

Wykaz zmian w poszczególnych wersjach:

W nawiasach podano zakres dat obowiązywania danej wersji programu Smart System.

2.92 (18.05.2019 – 04.09.2023)
2.91 (13.02.2018 – 17.05.2019)
2.90 (15.10.2016 – 12.02.2018)
2.89 (01.04.2016 – 14.10.2016)
2.88 (24.03.2015 – 31.03.2016)
2.87 (09.02.2014 – 23.03.2015)
2.86 (09.10.2013 – 08.02.2014)
2.85 (17.12.2012 – 08.10.2013)
2.84 (25.10.2011 – 16.12.2012)
2.83 (02.03.2011 – 24.10.2011)
2.82 (08.03.2010 – 01.03.2011)
2.81 (27.08.2009 – 07.03.2010)
2.80 (02.10.2008 – 26.08.2009)
2.71 (03.02.2008 – 01.10.2008)
2.70 (15.09.2007 – 02.02.2008)
2.67 (16.06.2007 – 14.09.2007)
2.66 (11.04.2007 – 15.06.2007)
2.65 (21.01.2007 – 10.04.2007)
2.64 (16.12.2006 – 20.01.2007)
2.63 (07.11.2006 – 15.12.2006)
2.62 (20.08.2006 – 06.11.2006)
2.61 (05.08.2006 – 19.08.2006)
2.60 (24.07.2006 – 04.08.2006)
2.5X (12.02.2005 – 23.07.2006)
2.4X (02.08.2004 – 11.02.2005)
2.3X (31.08.2002 – 01.08.2004)
2.20 (01.08.2001 – 30.08.2002)