Program do analiz, raportowania i zestawień finansowych Smart Raporty

Prowadząc dowolną działalność gospodarczą każdy przedsiębiorca wcześniej czy później staje przed wyzwaniem tworzenia raportów finansowych i sporządzania deklaracji podatkowych. Jeszcze paręnaście lat temu wszystkie dokumenty kojarzące się z księgowością wypełniane były ręcznie. Dziś na szczęście właściciele firm mają dostęp do nowoczesnych systemów, które praktycznie same analizują różne dane i same pilnują terminów opłacania faktur. Jednym z najlepszych przykładów może być prezentowany przez nas program do analiz i raportowania zestawień finansowych. Jakie funkcje posiada to oprogramowanie i kto powinien je wybierać?

System raportujący dla firmy

System raportujący Smart Raporty adresowany jest do mniejszych i większych firm, jego obsługa jest banalnie prosta, a samo tworzenie raportów czy też wysyłanie do kontrahentów przypomnień o zalegających płatnościach nie stanowi żadnego problemu nawet dla początkującego użytkownika.

Oprogramowanie jest niezwykle rozbudowane i najlepiej działa w oparciu o dane pobierane z innych modułów. Użytkownik tworząc i wysyłając takie deklaracje podatkowe jak VAT-7 czy VAT-27 ma pewność, że robi to zgodnie z obowiązującymi przepisami. System umożliwia przesyłanie deklaracji VAT JPKV7M/K bez konieczności posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jak również wygenerowanie i przesłanie do Urzędu Skarbowego plików JPK. Wystarczy w odpowiedniej rubryce podać dane z poprzednich raportów. A dzięki temu, że nasze oprogramowanie jest stale aktualizowane masz możliwość komunikacji z systemem KSEF (Krajowy System e-Faktur) i przekazywania do niego wystawianych przez siebie faktur sprzedaży. Co jeszcze potrafi program do analiz i raportowania zestawień finansowych? Dzięki niemu można tworzyć wykresy sprzedaży, propozycje zamówień czy listy kontrahentów. Wymienione wyżej funkcje, to tylko niewielka część możliwości jakie daje to oprogramowanie.

Program do analiz i raportów finansowych firmy – zalety

Moduł Raportujący Smart Raporty spełnia zadania w trzech kategoriach:

 • Jest to rozbudowany system raportujący
  • korzysta z danych wygenerowanych w pozostałych modułach i w oparciu o nie, tworzy różnego rodzaju analizy, zestawienia, raporty. Poszczególne raporty są opisane nieco niżej. Ponadto istnieje możliwość zamawiania u producenta programu nowych raportów dopasowanych ściśle do Państwa potrzeb. Gotowy raport zostaje przesłany poprzez internet wprost do komputera osoby, która zleciła zaprojektowanie raportu.
 • Wysyła e-maile powiadamiające kontrahentów o przeterminowanych płatnościach za faktury sprzedaży.
 • Pozwala na tworzenie i przekazywanie deklaracji VAT-UE, VAT-UEK do systemu e-Deklaracje zarządzanego przez Ministerstwa Finansów. Dane dotyczące zawartości formularzy VAT pobierane są z szablonów XSD udostępnianych na stronie e-Deklaracje.gov.pl, przez co zawartość formularza, w tym wszystkie wymagane pola jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Wbudowano tu też opcje do przekazywania deklaracji do systemu e-Deklaracje oraz pobierania z niego numeru referencyjnego, statusu i Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO). Do weryfikacji przekazanej deklaracji nie jest potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny, a przesłane dane autoryzuje się podając dane z wcześniejszych deklaracji PIT. Po poprawnym przesłaniu deklaracji otrzymujemy numer referencyjny oraz UPO. Numer referencyjny można zapisać w schowku i wkleić do formularza UPO udostępnianego przez Ministerstwo Finansów. Dzięki temu będzie można wydrukować ważny dowód przekazania deklaracji do urzędu.
 • Tworzy pliki JPK (w tym JPK_VAT (JPK_V7), JPK_MAG, JPK_FA, JPK_PKPIR, JPK_EWP) i umożliwia wysłanie ich do Urzędu Skarbowego (obowiązek dla wszystkich od 2018 roku).
 • Na podstawie danych ze Sprzedaży tworzy pliki xml w formacie KSEF i wysyła je do systemu KSEF (Krajowy System e-Faktur).
 • Umożliwia import z systemu KSEF – jeśli Tobie wystawiono fakturę możesz ją łatwo pobrać do siebie i wprowadzić do magazynu oraz zaliczyć w koszty.

Aktualnie dostępne raporty w programie Smart Raporty:

 • Zyskowność sprzedaży – Raport informujący o wielkości zysku ze sprzedaży osiągniętego w założonym okresie. Program analizuje sprzedaż w podanym okresie i wylicza dla każdego towaru z osobna oraz łącznie dla całej grupy towarowej
 • Wykres sprzedaży towarów – pokazuje na wykresie wartość sprzedaży, ilość sprzedaży, koszty sprzedaży, zysk ze sprzedaży poszczególnych towarów w zadanym okresie czasu.
 • Zamówienie – A właściwie propozycja zamówienia towarów. Raport tworzy propozycję zamówienia do dostawców. Podajemy zakres dat, pomiędzy którymi program przeanalizuje sprzedaż każdego towaru z osobna i określi średnią dzienną sprzedaż. Ponadto wpisujemy na ile dni sprzedaży ma wystarczyć nam towaru. Następnie program przemnoży średnią sprzedaż w podanym okresie przez ilość dni do zamówienia. Od obliczonej ilości odejmie ilość aktualnie posiadaną na magazynie i porówna ze stanami alarmowymi minimalnym i maksymalnym. Jeśli będzie większa od stanu maksymalnego określonego dla danego towaru, obetnie zamówienie do stanu maksimum. Jeśli ilość wyliczona do zamówienia będzie mniejsza od stanu minimalnego, przyjmie ilość minimalną. Jeśli wyliczona wartość będzie mieścić się w granicach pomiędzy minimum i maksimum przyjmie wartość wyliczoną.
 • Zestawienie wierzycieli – Raport zawiera listę wszystkich kontrahentów (dostawców), którym jesteśmy winni pieniądze.
 • Zestawienie dłużników – Raport zawiera listę wszystkich kontrahentów (odbiorców), którzy są nam winni pieniądze.
 • Spis płatności z podziałem na dostawców – Pokazuje informacje o tym jakie płatności powinniśmy wykonać tak aby terminowo wywiązać się ze zobowiązań finansowych wobec dostawców.
 • Spis płatności z podziałem na odbiorców – Pokazuje podobne informacje co zestawienie dłużników, ale dodatkowy wyszczególnia poszczególne dokumenty sprzedaży wraz ze szczegółami rozliczeń
 • Wezwania do zapłaty – Raport generujący wezwania do zapłaty. Tekst wezwania i wysokość odsetek za zwłokę należy ustalić samemu. Raport zawiera dane adresowe kontrahenta. Na wezwaniu umieszczono listę nie rozliczonych dokumentów wraz z podaniem daty wystawienia, rodzaju i nr dokumentu, daty płatności, wartości dokumentu, kwoty pozostającej jeszcze do zapłaty oraz wysokości odsetek z tytułu zwłoki.
 • Nota obciążeniowa – prezentuje odsetki za nieterminowe regulowanie należności.
 • Saldo rozliczeń z kontrahentami – Pokazuje historię rozrachunków z kontrahentami.
 • Lista kontrahentów – pokazuje szczegółową listę kontrahentów wraz z listą rabatów sprzedaży. Istnieje możliwość wybrania jakie kolumny mają być pokazywane w tabeli wynikowej spisu kontrahentów
 • Obroty netto z dostawcami kosztów – Pokazuje wartość zakupów netto (z kosztów z modułu Kasa) z poszczególnymi kontrahentami z rozbiciem na kolejne miesiące roku
 • Obroty netto z kontrahentami – analitycznie – Pokazuje wartość obrotów netto (z dokumentów magazynowych) z poszczególnymi kontrahentami z rozbiciem na towary.
 • Obroty netto z kontrahentami – miesięcznie – Pokazuje zysk sprzedaży netto (z dokumentów sprzedaży) z poszczególnymi kontrahentami z rozbiciem na kolejne miesiące roku.
 • Zysk netto z odbiorcami – Pokazuje zysk sprzedaży netto (z dokumentów sprzedaży) z poszczególnymi kontrahentami z rozbiciem na kolejne miesiące roku
 • Rejestr VAT sprzedaży – pokazuje sprzedaż w rozbiciu na poszczególne stawki podatki VAT
 • Rejestr VAT zakupów – pokazuje zakupy (z modułu Kasa) w rozbiciu na poszczególne stawki podatki VAT
 • Zestawienie syntetyczne kosztów miesięcznie – porównanie miesiąca do miesiąca, czy koszty rosną, maleją czy są stałe. Widać ile wydaliśmy np. na paliwo w styczniu, lutym, marcu itp.
 • Kasa stan płatności z podziałem na dostawców – w zwartej formie przedstawia aktualnych wierzycieli i niezapłacone dokumenty, pozwala ustalić komu i w jakiej kolejności wpierw musimy zapłacić
 • Kasastan płatności z podziałem na odbiorców – w zwartej formie przedstawia aktualnych dłużników i niezapłacone dokumenty, pozwala ustalić właściwą politykę windykacyjną
 • Sprzedaż towarów odbiorcom – Zestawienie prezentuje kontrahentów, którzy kupili w danym okresie towary oraz z jakich grup towarowych one były, ile sprzedano i na jaką wartość.
 • Analiza zysku i kosztów – analitycznie – Dla każde dokumentu sprzedaży oraz jego pozycji pokazuje zysk sprzedaży netto, koszty sprzedaży oraz zysk w ujęciu wartościowym i procentowym. Możliwe dwa rodzaje grupowania albo po rodzajach dokumentów albo po grupach towarowych. Dostępny jest też raport syntetyczny ujmujący te same dane tylko bez pozycji sprzedaży.
 • SprzedażZestawienie VAT sprzedaży
 • ZakupyZakupy towarów od dostawców – Uzyskujemy wiedzę o tym ile, co i na jaką wartość zostało kupione u danego dostawcy. Szczególnie przydatny gdy ten sam towar kupowany jest od różnych dostawców. Tu zobaczymy różnice w ofertach obu dostawców oraz statystkę naszych zakupów u nich.
 • Zestawienia dokumentów magazynowych – możliwość pokazania nagłówków dokumentów oraz wszystkich pozycji na nich zawartych
 • Obroty na magazynie – z raportu uzyskujemy syntetyczną informację jak rotował dany towar (ile wydano, ile przyjęto w danym okresie) oraz wartość magazynową przyjęcia lub wydania, jak również uzyskujemy dane analityczne z poszczególnych dokumentów magazynowych.
 • Obroty na magazynie miesięczne – z raportu dane podobne do raporty „Obroty na magazynie” lecz w tabeli której kolumny to poszczególne miesiące analizowanego roku.
 • Sprzedaż towarów miesięcznie – w tabeli której kolumny to kolejne miesiące roku, a wiersze to albo grupy towarowe, poszczególne towary lub magazyny, pokazywane są informacje o wartości sprzedaży, ilości sprzedaży, zysku i koszcie sprzedaży.
 • Dokumenty sprzedaży seryjnie – umożliwia seryjny wydruk dokumentów sprzedaży (faktur, rachunków, rezerwacji itp.) szczególnie przydatne dla firm zapewniającym usługi abonamentowe.
 • Zestawienie prowizji handlowców – zestawienie analityczne dokumentów sprzedaży pokazujące zyski sprzedaży z uwzględnieniem prowizji wypłacanych handlowcom. Zestawienie również pokazuje prowizje wypłacone jak również prowizje do wypłacenia.
 • Dokumenty magazynowe seryjnie – umożliwia seryjny wydruk dokumentów magazynowych.
 • Zestawienie akcji rabatowych na towary – dla poszczególnych towarów pokazuje jakie rabaty i dla jakich kontrahentów są przyznane w wyniku działania akcji rabatowych z modułu Smart Rabaty.
 • Zestawienie akcji rabatowych kontrahentów – dla poszczególnych kontrahentów pokazuje jakie na towary lub grupy towarowe rabaty są przyznane w wyniku działania akcji rabatowych z modułu Smart Rabaty.
 • Informacje o podatkach – Informuje o kwotach rozliczeń podatku VAT oraz narastająco o kwotach zaliczek na podatek dochodowy. Raport wylicza podatek wg skali (zasady ogólne) oraz liniowo 19%. W zwarty sposób prezentuje informacje konieczne do wypełnienia corocznego PIT36 lub PIT36L. Dzięki możliwości wyboru sposobu opodatkowania można przeanalizować jakie zaliczki płacilibyśmy będąc na liniowym, a jakie na zasadach ogólnych i kiedy przestałoby się opłacać być na tym drugim.
 • Zestawienie różnic kursowych – dla poszczególnych dokumentów sprzedaży oraz zakupu pokazuje różnicę wartości pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zapłaty. Wyliczenia podawane są osobno dla kwot brutto i VAT.
 • Specyfikacja receptur produkcji – pokazuje spis surowców potrzebnych do wyprodukowania wyrobu. Informacja pokazywana jest w odniesieniu do półfabrykatów oraz wyrobów końcowych. W pierwszym przypadku wiemy ile jest potrzebne surowców na półfabrykat, a w drugim przypadku wiemy ile surowców przypada na wybór końcowy. Dodatkowo pokazywane są informacje o koszcie produkcji, ilości zarezerwowanej na zamówieniach klientów oraz zdolność produkcyjna.
 • Specyfikacja robocizny – pokazuje spis etapów produkcji oraz ich pracochłonność w odniesieniu do danego wyrobu.
 • Analiza produkcji – pokazuje spis materiałów przeznaczonych do wydania na konkretną produkcję oraz tych już wydanych. Pokazuje też spis robót które przeprowadzono w konkretnej produkcji i spis tych robót które należy jeszcze wykonać. W tym miejscu pokazywane jest również kto i ile czasu wykonywał daną pracę.
 • Robocizna w produkcji – Za wybrany okres podaje spis pracowników oraz czas i koszt ich pracy.
 • Wydruk etykiet towarowych – Raport pozwala na wydrukowanie etykiet towarowych na kartkach z warstwą samoprzylepną. Główne przeznaczenie to wydruk etykiety z kodem kreskowym ale można również wydrukować etykiety opisowe bez kodu kreskowego np jako etykiety tylko z cenami produktów. Wydruk można dostosować do arkuszy częściowo już zadrukowanych. Konfiguracja raportu umożliwia dostosowanie wydruku również do arkuszy kartek A4 z wstępnie przyciętymi rozmiarami etykiet.

W każdym raporcie istnieją szerokie możliwości zawężania wyników poprzez niezliczoną ilość filtrów. Jeśli zabraknie Ci jakiegoś filtra napisz e-mail na pewno dodamy.

POBIERZ PROGRAM