Program do tworzenia cenników i zarządzania rabatami Smart Rabaty

Nic tak nie przyciąga potencjalnych klientów, jak słowa „promocja” i „rabat”. Wszystkich, którzy chcą zoptymalizować tworzenie cenników i zarządzanie rabatami we własnym sklepie, zainteresuje program Smart Rabaty. Program ten umożliwia generowanie i przedstawianie Twoim klientom spersonalizowanych cenników produktów. Dzięki temu potencjalny nabywca może otrzymać indywidualny rabat lub ofertę cenową. Umożliwia to automatyczne generowanie indywidualnych ofert dostosowanych do poszczególnych klientów, a tym samym zwiększa prawdopodobieństwo dokonania zakupów w sklepie.

System do rabatowania i zarządzania akcjami rabatowymi

Gdy wiemy, że słowem kluczem do pozyskania klientów jest „rabat”, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na dopracowanie naszych akcji rabatowych. Tworzenie w programie tzw. akcji rabatowych umożliwia sprawne zarządzanie warunkami cenowymi i promocjami, tworzenie nowych grup klientów i dostosowanych do nich cenników. Dzięki temu, w procesie wystawiania faktur, program każdorazowo sprawdza jakie ceny produktów przypisane są do konkretnego klienta i przydziela mu odpowiedni upust lub indywidualną cenę na produkt.

W zarządzaniu akcjami rabatowymi niezbędny będzie program do cenników i zarządzania rabatami w firmie i sklepie. Sprzedaż i Rabaty mają za zadanie podnieść sprzedaż, dlatego też nie sposób oddzielić upustów od sprzedaży. Ścisły związek pomiędzy akcjami promocyjnymi a sprzedażą, widoczny jest także w oprogramowaniu. Do właściwego działania programu Smart Rabaty, potrzebny jest moduł Smart Sprzedaż, dzięki któremu zostaje wystawiona faktura i inne dokumenty. Powstają one na podstawie przygotowanych wcześniej wzorców w module Smart Rabaty.

Oprogramowanie do zarządzania rabatami – podstawowe cechy

 • cenniki z podziałem na grupy towarowe lub poszczególne towary.
  • możesz uzależnić cenę od tego do jakiej grupy należy sprzedawany produkt.
 • upusty z podziałem na grupy towarowe lub poszczególne towary.
  • możesz uzależnić rabat od tego do jakiej grupy należy sprzedawany produkt.
 • cenniki z podziałem na grupy klientów lub poszczególnych klientów.
  • możesz uzależnić cenę za produkt od tego do jakiej grupy klientów należy klient
 • upusty z podziałem na grupy klientów lub poszczególnych klientów.
  • możesz uzależnić rabat za produkt od tego do jakiej grupy klientów należy klient
 • rabaty/ceny z uwzględnieniem progów ilości sprzedanej.
  • Podajesz ilość towaru w przedziale od do oraz rabat lub cenę jaka będzie stosowana w tym przedziale. Możesz użyć wielu przedziałów dla jednego towaru.
 • rabaty/ceny z uwzględnieniem podanego okresu czasu.
  • Podajesz zakres dat obowiązywania danych reguł dotyczących upustów np. promocje jednodniowe itp.

Do właściwego wykorzystania potrzebny jest również moduł Smart Sprzedaż, w którym wystawimy fakturę i inne dokumenty w oparciu o przygotowane wzorce cenników ze Smart Rabaty.

POBIERZ PROGRAM