Pobierz program

Ograniczenia wersji darmowej:
Darmową wersję programu można użytkować komercyjnie do czasu utworzenia 100 dokumentów. Po utworzeniu 100 dokumentów dalsza praca z programem możliwa będzie tylko po wykupieniu licencji, której wprowadzenie do programu trwale odblokuje dostęp do wcześniej wprowadzonych danych oraz umożliwi pracę bez ograniczenia na liczbę dokumentów. Licencja jest dożywotnia i płatna tylko jednorazowo.

Uwagi dla użytkowników aktualizujących program z poprzednich wersji:
1) Pobranie i instalacja aktualizacji jest bezpłatna ponieważ zależy nam bardzo, aby mieli Państwo zawsze najbardziej aktualną wersję programu.
2) Najlepszym sposobem na wykonanie aktualizacji jest wywołanie w programie Smart menu Pomoc/Aktualizowania oprogramowania. Wtedy program sam pobierze najświeższą wersję i sam się zaktualizuje. Ponadto jeśli program pracuje w sieci lokalnej pozostałe komputery zostaną zaktualizowane automatycznie przy pierwszym uruchomieniu Smarta. Jeśli z jakiś powodów nie można wykonać aktualizacji za pomocą wyżej wymienionej opcji wówczas można pobrać aktualizację z powyższego linku i zainstalować na każdym komputerze z osobna.
3) Aktualizację należy przeprowadzać wówczas kiedy na żadnym stanowisku nie jest uruchomiony żaden program Smart.
4) Instalacja aktualizacji sama rozpoznaje lokalizację poprzedniej wersji i nadpisuje poprzednią instalację, dlatego przy każdej instalacji aktualizacji nie należy zmieniać ścieżki wskazywanej przez program instalacyjny.
5) Pierwsze uruchomienie nowej instalacji aktualizuje wszystkie bazy danych programu Smart do nowej wersji, dlatego nie można używać jednocześnie starych i nowych wersji programu Smart na różnych stanowiskach, korzystających z tej samej bazy danych.