PROGRAM DO PRODUKCJI – SMART PRODUKCJA

Jeśli szukasz prostego w obsłudze programu do obsługi produkcji i zależy Ci połączeniu funkcji produkcji w obsługą magazynu albo jesteś bardziej wymagającym użytkownikiem szukającym zaawansowanych i niezwykłych funkcji integrujących sprzedaż wyrobów klientom z produkcją, to prezentowany tutaj program powinien być w twoim zainteresowaniu. Oprogramowanie Smart Produkcja zorientowane jest na częste wykonywanie powtarzalnych czynności związanych z produkcją wyrobów. Współpraca z czytnikami kodów kreskowych jest tutaj w standardzie, a integracja z magazynem jest dodatkowym atutem. Ten program do produkcji może być na bieżąco dostosowywany do zmieniających się procesów produkcyjnych zachodzących w Twoim magazynie – w miarę rozwoju Twojej firmy można wprowadzać do programu udoskonalone receptury wyrobów lub modyfikować proces produkcyjny. System do zarządzania produkcją charakteryzuje się następującymi funkcjami:

  • Definiowanie składu receptur dla wyrobów gotowych w celu wydania odpowiednich materiałów do produkcji.
  • Definiowanie etapów produkcji i przydzielanie grup pracowników do poszczególnych etapów produkcji wyrobów / półproduktów.
  • Planowanie produkcji – możliwość zaplanowania produkcji własnej oraz pochodzących z zamówień klientów.
  • Tworzenie harmonogramu pracy pracowników oraz przydzielanie im zadań produkcyjnych. Podczas tworzenia zleceń produkcyjnych program wykorzystuje bieżący harmonogram do automatycznego przydzielenia pracy odpowiednim pracownikom – tym którzy są w stanie najszybciej wykonać powierzone zadania.
  • Raportowanie postępów z każdego etapu realizacji produkcji. Możliwość analizy jakie etapy są najbardziej czasochłonne oraz które zostały zakończone, jak również ile wyprodukowano na danym etapie produkcji.
  • Integracja produkcji z systemem magazynowym – zakończenie produkcji generuje w module Magazyn przyjęcie do magazynu wyrobów gotowych, z kolei rozpoczęcie produkcji automatycznie generuje w module Magazyn rozchód magazynowy, który realizuje wydania materiałów do produkcji w ilościach zdefiniowanych za pomocą receptury.
  • Obsługa zamienników dla każdego elementu składu receptury.
  • Panel realizacji produkcji przystosowany do ekranów dotykowych.

Opcjonalne powiązania programu do produkcji z innymi modułami Smart System

  • Smart Sprzedaż w celu wygenerowania faktury sprzedaży z wykonanej produkcji bądź celu wygenerowanie rezerwacji (zamówienia) klienta na produkcję wyrobów w module Smart Produkcja.
  • Smart Zamówienia w celu zamówienia potrzebnych do produkcji podzespołów/towarów/surowców.
  • Smart Raporty w celu raportowania wyników produkcji.

Powiązania z aplikacjami zewnętrznymi

  • Eksport/Import dokumentów zleceń produkcyjnych z / do plików w formacie CSV.

Powiązania z urządzeniami zewnętrznymi

  • Obsługa czytników kodów kreskowych.
  • Wydruk etykiet z kodami kreskowymi na drukarkach Zebra (Modele obsługujące język ZPL/EPL).

Przykładowe ekrany programu

  • Panel realizacji produkcji
Panel realizacji produkcji
  • Definiowanie składników – przykład nr 1
  • Przygotowanie składników – przykład nr 2
  • Definiowanie listy etapów produkcji – prezentacja cech
Lista etapów produkcji wyrobu
  • Ręczna realizacja produkcji
  • Lista zleceń produkcji