Program do zarządzania produkcją Smart Produkcja

Jeśli szukasz prostego w obsłudze programu do obsługi produkcji i zależy Ci na połączeniu funkcji produkcji z obsługą magazynu albo jesteś bardziej wymagającym użytkownikiem szukającym zaawansowanych i niezwykłych funkcji integrujących sprzedaż wyrobów klientom z produkcją, to prezentowany tutaj program powinien być w twoim zainteresowaniu.

Oprogramowanie do planowania produkcji

Oprogramowanie do planowania produkcji Smart Produkcja zorientowane jest na częste wykonywanie powtarzalnych czynności związanych z produkcją wyrobów. Współpraca z czytnikami kodów kreskowych jest tutaj w standardzie, a integracja z magazynem jest dodatkowym atutem. Ten program do produkcji może być na bieżąco dostosowywany do zmieniających się procesów produkcyjnych zachodzących w Twoim magazynie – w miarę rozwoju Twojej firmy można wprowadzać do programu udoskonalone receptury wyrobów lub modyfikować proces produkcyjny.

System do zarządzania produkcją Smart Produkcja charakteryzuje się następującymi funkcjami:

 • Definiowanie składu receptur dla wyrobów gotowych w celu wydania odpowiednich materiałów do produkcji.
 • Definiowanie etapów produkcji i przydzielanie grup pracowników do poszczególnych etapów produkcji wyrobów / półproduktów.
 • Planowanie produkcji – możliwość zaplanowania produkcji własnej oraz pochodzących z zamówień klientów.
 • Tworzenie harmonogramu pracy pracowników oraz przydzielanie im zadań produkcyjnych. Podczas tworzenia zleceń produkcyjnych program wykorzystuje bieżący harmonogram do automatycznego przydzielenia pracy odpowiednim pracownikom – tym którzy są w stanie najszybciej wykonać powierzone zadania.
 • Raportowanie postępów z każdego etapu realizacji produkcji. Możliwość analizy jakie etapy są najbardziej czasochłonne oraz które zostały zakończone, jak również ile wyprodukowano na danym etapie produkcji.
 • Integracja produkcji z systemem magazynowym – zakończenie produkcji generuje w module Magazyn przyjęcie do magazynu wyrobów gotowych, z kolei rozpoczęcie produkcji automatycznie generuje w module Magazyn rozchód magazynowy, który realizuje wydania materiałów do produkcji w ilościach zdefiniowanych za pomocą receptury.
 • Obsługa zamienników dla każdego elementu składu receptury.
 • Panel realizacji produkcji przystosowany do ekranów dotykowych.

Program produkcyjny Smart Produkcja – zalety

Opcjonalne powiązania programu do produkcji z innymi modułami Smart System

 • Smart Sprzedaż w celu wygenerowania faktury sprzedaży z wykonanej produkcji bądź celu wygenerowanie rezerwacji (zamówienia) klienta na produkcję wyrobów w module Smart Produkcja.
 • Smart Zamówienia w celu zamówienia potrzebnych do produkcji podzespołów/towarów/surowców.
 • Smart Raporty w celu raportowania wyników produkcji.

Powiązania z aplikacjami zewnętrznymi

 • Eksport/Import dokumentów zleceń produkcyjnych z / do plików w formacie CSV.

Powiązania z urządzeniami zewnętrznymi

 • Obsługa czytników kodów kreskowych.
 • Wydruk etykiet z kodami kreskowymi na drukarkach Zebra (Modele obsługujące język ZPL/EPL).

Przykładowe ekrany programu do zarządzania produkcją

 • Panel realizacji produkcji
Panel realizacji produkcji - Smart Produkcja
 • Definiowanie składników – przykład nr 1
Definiowanie składników - Smart Produkcja
 • Przygotowanie składników – przykład nr 2
Przygotowanie składników - Smart Produkcja
 • Definiowanie listy etapów produkcji – prezentacja cech
Lista etapów produkcji wyrobu - Smart Produkcja
 • Ręczna realizacja produkcji
Ręczna realizacja produkcji - Smart Produkcja
 • Lista zleceń produkcji
Lista zleceń produkcji - Smart Produkcja

POBIERZ PROGRAM