PROGRAM DO MAGAZYNU, STANÓW MAGAZYNOWYCH – SMART MAGAZYN

Jeśli szukasz prostego w obsłudze programu do obsługi magazynu i zależy Ci na prostocie albo jesteś bardziej wymagającym użytkownikiem szukającym zaawansowanych i niezwykłych funkcji mających zastosowanie jak choćby do zarządzania produkcją, to prezentowany tutaj program powinien być w twoim zainteresowaniu. Oprogramowanie Smart Magazyn zorientowane jest na częste wykonywanie powtarzalnych czynności przez co pracuje się łatwiej. Współpraca z czytnikami kodów kreskowych jest tutaj na porządku dziennym, a możliwość zintegrowania go z produkcją wyrobów jest dodatkowym atutem. To oprogramowanie może być na bieżąco dostosowywane do zmieniających się procesów zachodzących w Twoim magazynie – w miarę rozwoju Twojej firmy można wprowadzać do programu obsługę nowych rodzajów dokumentów. Już istniejącym dokumentom można nadawać dodatkowe cechy poprzez dodanie nowych pól do pozycji dokumentu bądź nagłówka dokumentu. Każdy dokument posiada wydruk w dużą liczbą opcji sterujących wzorem wydruku i do każdego rodzaju dokumentu można zdefiniować wiele wydruków, a potem używać ich według uznania. Systemy magazynowe naszej produkcji charakteryzują się następującymi funkcjami:

Szeroki wybór dokumentów magazynowych zapewniający odwzorowanie działania magazynu w firmie

 • Dokumenty przyjęcia towaru z zewnątrz np. na podstawie faktury zakupu (również w walutach obcych) (PZ),
 • Dokumenty wydawania towaru klientowi (WZ),
 • Dokumenty wydania w koszty lub wewnątrz firmy np. na produkcję (RW),
 • Dokumenty wewnętrzne przyjęcie towaru np. z produkcji (PW)
 • Dokumenty przenoszące stan magazynowy towarów z jednego magazynu do drugiego (MM- MM+),
 • Dokumenty korygujące stan magazynowy lub wartość magazynową (Arkusze korekt) – np. do inwentaryzacji,
 • Dokumenty korygujące stan i wartość magazynu (w tym korekty do korekt),
 • oraz rodzaje dokumentów magazynowych zdefiniowane przez użytkownika.

Dodatkowe cechy wyróżniające program magazynowy

 • W odróżnieniu od innych systemów magazynowych nie występuje tutaj konieczność wpisywania dokumentów w chronologicznej kolejności co elastycznie wpasowuje się w sposób działania firmy.
 • Możliwość anulowania dokumentów i wycofania anulowania w dowolnym czasie.
 • Dowolna liczba magazynów, towarów, kontrahentów. Podział ich na grupy w celu szybkiego wyszukiwania.
 • Stany magazynowe z precyzją do 8 miejsc po przecinku, ceny jednostkowe do 4 miejsc po przecinku.
 • Definiowanie własnych wydruków dokumentów (styl graficzny lub tekstowy).
 • Scalanie dokumentów magazynowych (np. kilka WZ w jeden dokument) oraz zmiana typu dokumentu po jego wytworzeniu.
 • Tworzenie koszyków dokumentów – w kontekście klienta pozwala na ewidencjonowanie wydań magazynowych oraz wpłat klienta, które zamykają się w jeden pakiet danych. Z tak utworzonego pakietu można wygenerować jeden dokument sprzedaży w module Sprzedaż. Koszyki dokumentów mogą również służyć do określenia zysku i kosztu inwestycji – to w przypadku gdy wszystkie dokumenty w koszyku stanowią wydania na daną inwestycję.
 • Ustalanie stanów alarmowych wg zadanego kryterium dla wszystkich towarów lub w obrębie wybranej grupy towarowej.
 • Obsługa czytników kodów kreskowych oraz kolektorów danych.
 • Obsługa numerów seryjnych lub numerów partii produktów.
 • Prezentacja historii rotacji towaru.
 • Łatwe kopiowanie, korygowanie i wprowadzanie zmian do już utworzony dokumentów magazynowych.
 • Praca w trybie lokalnym, sieciowym lub poprzez internet.
 • Możliwość zaimportowania towarów i stanów początkowych z innego oprogramowania z wykorzystaniem plików csv.
 • Szybkie wczytywanie faktury zakupu z systemu przyjaznafaktura.pl – jeśli wydruk faktury zakupu zawiera specjalny QR kod opatrzony znakiem PrzyjaznaFaktura wówczas istnieje możliwość szybkiego wczytania faktury z chmury bez konieczności ręcznego wprowadzania wszystkich pozycji z faktury zakupu.
 • Podczas przyjmowania towaru do magazynu można określić termin ważności produktu, by potem poprzez moduł Raporty być informowanym o terminie przydatności oferowanych produktów.
 • Na każdym dokumencie można dokonać weryfikacji ilościowej przy użyciu czytnika kodów kreskowych.
 • Obsługa dokumentów walutowych w magazynie.

Dostępne wydruki zestawień

 • wartość magazynu uwzględniający dane historyczne,
 • spis z natury do wykonywania inwentaryzacji, również w zakresie daty wstecznej.
 • zestawienie informacyjne o danych towarowych (nadwyżki, zapotrzebowania, stany min., maks. itp.),
 • cennik sprzedaży,
 • zestawienia wystawionych dokumentów magazynowych,
 • więcej bardziej szczegółowych raportów w module Smart Raporty,
 • oraz zestawienia zdefiniowane przez użytkownika a także zestawienia wykonane na zamówienie.

Wycena wartości magazynu wg różnych kryteriów

 • FIFO – domyślna konfiguracja (najpierw wydawane są towary z najstarszej dostawy),
 • LIFO – (najpierw wydawane są towary z najmłodszej dostawy),
 • Ceny średniej ważonej – (każda nowa dostawa towaru wyznacza jedną dla danego towaru średnią cenę zakupu),
 • Ceny najniższej – (w pierwszej kolejności wydawane są towary kupione po najniższych cenach),
 • Ceny najwyższej – (w pierwszej kolejności wydawane są towary kupione po najwyższych cenach)
 • Można też samodzielne określać dostawę podczas wydawania towaru z magazynu.

Opcjonalne powiązania modułu Magazyn z innymi modułami Smart System

 • Smart Kasa w celu ewidencji płatności za faktury zakupu.
 • Smart Sprzedaż w celu wygenerowania faktury sprzedaży z wydania bądź wydań magazynowych zamkniętych w koszyku dokumentów oraz do aktualizacji cen sprzedaży na podstawie nowej dostawy towarów.
 • Smart Zamówienia w celu zatowarowania firmy poprzez określanie stanów minimalnych/maksymalnych, zapotrzebowań/nadwyżek oraz na podstawie rotacji towaru.
 • Smart Raporty w celu raportowania wyników produkcji oraz rozszerzone zestawienia rotacji towarów w magazynie, a także tworzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK oraz przekazywanie go do Urzędu Skarbowego na jego żądanie.
 • Smart ProdukcjaObsługa montażu i demontażu – możliwość przyjęcia do magazynu wyrobu w skład którego wchodzą podzespoły. Podzespoły zostają wydane z magazynu a wyrób zostaje przyjęty do magazynu.

Powiązania z aplikacjami zewnętrznymi

 • Komunikacja z firmami wysyłkowymi DHL, GLS oraz Pocztą Polską.
 • Komunikacja ze sklepem internetowym typu PrestaShop – synchronizacja spisu towarów i stanu magazynowego.
 • Eksport/Import dokumentów magazynowych do/z plików w formacie CSV.

Powiązania z urządzeniami zewnętrznymi

 • Obsługa czytników kodów kreskowych oraz kolektorów danych np. poprzez program Novimag zainstalowany w kolektorze.
 • Wydruk etykiet z kodami kreskowymi na drukarkach Zebra (Modele obsługujące język ZPL/EPL). Ponadto przy użyciu modułu Raporty można wydrukować etykiety z kodami kreskowymi na kartkach z warstwą samoprzylepną.