PROGRAM DO FAKTUR SERYJNYCH – SMART ABONAMENTY

Program Smart Abonamenty jest składnikiem oprogramowania Smart System, współpracuje on z modułami Sprzedaż oraz Kasa. Zadaniem programu jest seryjne generowanie dokumentów sprzedaży (faktur, zamówień, proform itp.) bądź zakupu z określoną częstotliwością. Program do faktur seryjnych bardzo się przydaje w sytuacji gdy sprzedajemy usługi abonamentowe dla wielu kontrahentów. W takiej sytuacji np.comiesięczne wystawienie faktur dla wielu setek kontrahentów nie będzie problemem. Seryjne generowanie dokumentów można ustanowić dla każdego kontrahenta z osobna z określoną datą aktywacji. Poza tym można sprzedawać usługi proporcjonalnie do czasu ich trwania lub wyznaczyć niestandardowy czas trwania abonamentu. W takim przypadku wartość cennikowa usługi będzie liczona proporcjonalnie do czasu trwania abonamentu. Jeśli sobie tego życzysz to program uwzględnia również dni wolne od pracy i przesuwa daty utworzenia dokumentów na dni robocze następujące lub przed datą zapadania abonamentu.

Dodatkową opcją w programie jest możliwość automatycznego rejestrowania faktur zakupu. Co miesiąc Twoja firma ponosi te same rodzaje kosztów, możesz więc to zaplanować i program wyręczy ciebie od czynności ciągłego wprowadzania takich faktur do programu. W tej kategorii mieszczą się usługi typu wynajem, abonament telefoniczny czy opłaty ZUS, a nawet comiesięczne odliczenia amortyzacji środków trwałych czyli wszystkie te koszty, które co miesiąc ponosi Państwa firma, aby mogła funkcjonować. Wszystko to może być również automatycznie rejestrowane w Księdze Przychodów i Rozchodów.

Istnieje możliwość ustalenia szablonu z jakiego będą tworzone seryjne faktury. W takim przypadku można ustalić za pomocą pewnych znaczników miejsca w których dana treść będzie ulegała dynamicznemu dopasowaniu w kolejnych okresach abonamentowych. Zazwyczaj w takich dokumentach występują zapisy od datach np. „Abonament za lipiec 2015” itp. i można takie daty automatycznie dopasowywać w każdym okresie abonamentowym.