Nowości w wersji 2.70

Wszystkie moduły

 • Możliwość wyboru pomiędzy bazą danych plikową MS ACCESS a MS SQL 2000 lub MS SQL 2005
 • Funkcja umożliwiająca migrację z dotychczasowej bazy danych MS ACCESS do bazy danych MS SQL 2000/2005
 • Zmiany w licencjonowaniu poprzez podział oprogramowania Smart System na wersję oddziałową i zwykłą. Wersja oddziałowa umożliwiająca dostęp do bazy danych przez internet, wersja zwykła umożliwia dostęp do bazy danych po sieci lokalnej w systemie plikowym (dotychczasowe rozwiązanie)
 • Ceny licencji wersji oddziałowej zgodnie z nowym cennikiem.

Smart Sprzedaż

 • Możliwość wydania towaru do dokumentu sprzedaży z wielu magazynów. W tym celu w oknie pozycji dokumentu sprzedaży umożliwiono dokonanie wyboru magazynu, z którego ma nastąpić wydanie towaru. Dzięki tej funkcji nie trzeba przenosić towaru do magazynu, z którego wykonuje się sprzedaż tylko w tle wykonywane jest przesunięcie towaru na magazyn sprzedażowy, a następnie tworzony jest na nim dokument wydania z magazynu
 • Możliwość wybrania domyślnego magazynu dla nowo tworzonych pozycji sprzedaży
 • Możliwość utworzenia jednego dokumentu sprzedaży z wielu dokumentów magazynowych (dotychczas tylko z jednego)
 • W oknie dokumentu sprzedaży dodanie opcji powodującej usunięcie pozycji i pozostawienie jej na dokumencie magazynowym jako wydanej, ale niepowiązanej z dokumentem sprzedaży (co daje możliwość późniejszego powiązania tej pozycji z innym dokumentem sprzedaży)
 • Dopuszczenie możliwości występowania tego samego towaru na wielu pozycjach dokumentu sprzedaży (dotyczy tylko dokumentów niewalutowych)

Smart Magazyn

 • Możliwość powiązania jednego dokumentu wydania z magazynu z wieloma dokumentami sprzedaży
 • Możliwość tylko częściowego powiązania niektórych pozycji dokumentu wydania z magazynu z dokumentem sprzedaży
 • Możliwość korekty dokumentu magazynowego przyjęcia na magazyn (prawy przycisk myszy na liście dokumentów magazynowych)
 • Możliwość utworzenia dokumentu sprzedaży wewnętrznej na podstawie przyjęcia towaru na magazyn z zagranicy (nowy parametr w szablonie dokumentu magazynowego)

Smart Zamówienia

 • Zamówienie, z którego został utworzony dokument magazynowy zostaje przeniesione do nowej zakładki 'Zrealizowane’

Smart Raporty

 • Raport seryjnego drukowania dokumentów magazynowych
 • Raport seryjnego drukowania dokumentów sprzedaży