Nowości w wersji 2.67

Smart Sprzedaż

  • Import zakończonych aukcji z Allegro poprzez mechanizm Allegro WEBAPI. Umożliwia zaimportowanie do dokumentu sprzedaży towaru z zakończonej aukcji na Allegro oraz danych kontaktowych licytującego. Aby móc używać tej funkcji trzeba wystąpić do Allegro o przyznanie klucza WebApi (rejestracja darmowa). W programie Smart w menu „Konfiguracja/Dokumenty i wydruki/Zarządzanie typami dokumentów” należy zmodyfikować szablon odpowiedniego dokumentu i wprowadzić tam otrzymane od Allegro hasła (klucz WEBAPI). Funkcja dostępna pod prawym przyciskiem myszy w liście dokumentów sprzedaży. Jeśli nazwa importowanej aukcji jest taka sama jak towaru w kartotece towaru to nastąpi powiązanie towaru z kartoteki towarów z dokumentem sprzedaży. W przypadku gdy nazwa aukcji nie znajduje się w kartotece towarów możliwe jest późniejsze ręczne powiązanie towaru z towarem z kartoteki towarów.
  • W oknie dokumentu sprzedaży umożliwienie wyboru nabywcy i płatnika bez udziału listy kontrahentów (przypadek nabywców incydentalnych).
  • W oknie dokumentu sprzedaży umożliwienie dodania towaru bez udziału kartoteki towarów.
  • Możliwość powiązania jednego dokumentu sprzedaży z wieloma dokumentami magazynowymi. W oknie dokumentu sprzedaży pojawiła się zakładka Dokumenty magazynowe, w której umożliwiono dodanie bądź usunięcie powiązania z dowolnym dokumentem magazynowym.
  • Zmiana typu dokumentu sprzedaży umożliwia wprowadzanie zmian w zawartości dokumentu (dokument nie jest zablokowany teraz do edycji przy użyciu tej funkcji).

Smart Magazyn

  • We właściwościach kartoteki towaru w zakładce „Stany magazynowe” pokazanie informacji o rezerwacjach.

Smart Zamówienia

  • Podczas zamiany zamówienia do dostawcy na dokument magazynowy jest ustawiana bieżąca data w dokumencie magazynowym.

Wszystkie moduły

  • Możliwość eksportowania dowolnego wydruku do programu MS Excel. Eksport możliwy jest do wykonania z poziomu okna podglądu wydruku. Do działania tej funkcji konieczne jest istnienie w komputerze programu MS Excel.
  • Przystosowanie do pracy w Windows Vista