Nowości w wersji 2.66

Smart Sprzedaż

  • Możliwość wprowadzania znaków przejścia do następnej linii w parametrach tekstowych zdefiniowanych przez użytkownika (pole automatycznie się powiększa podczas edycji).
  • Jeśli zostały zdefiniowane parametry dokumentu sprzedaży to będą pojawiać się na liście dokumentów sprzedaży.
  • W serwerze fiskalnym dodanie opcji do otwierania szulfady po zakończeniu transakcji (działa tylko na drukarkach fiskalnych kompatybilnych z Posnet). Funkcja działa również dla dokumentów nie przeznaczonych do wydruku na drukarce fiskalnej dla dokumentów płatnych gotówką. Dla tych dokumentów nie następuje wydruk a jedynie otwarcie szuflady kasy.
  • Możliwość grupowego anulowania i kasowania dokumentów sprzedaży z poziomu listy dokumentów sprzedaży.
  • W oknie dokumentu sprzedaży umożliwienie pokazywania większej liczby parametrów na jednym ekranie poprzez wydzielenie dodatkowych zakładek z możliwością zmiany ich rozmiaru podczas zmiany wielkości okna.

Smart Kasa

  • Rozszerzenie menu pod ikoną Kasa o skróty do rozliczania dłużnika i wierzyciela oraz wykonywania kompensaty.

Wszystkie moduły

  • Możliwość projektowania wydruków dla formatu A3
  • Możliwość przypisania firmy (licencjobiorcy) do magazynu osobom które na jednym komputerze mają dane wielu firm. W oknie wyboru magazynów mogą być widoczne tylko magazyny uprzednio wybranej firmy. Podobnie w oknie konfiguracji baz danych i magazynów. Tam dodatkowo jest wybór firmy i można otworzyć nowy roku dla tylko jednej firmy mając ich więcej niż jedną.
  • Możliwość wyboru wydruku po naciśnięciu przycisku drukowania w przypadku gdy nie ma zdefiniowanego wydruku domyślnego.