Nowości w wersji 2.64

Smart Sprzedaż

  • Nowe wydruki dokumentów sprzedaży obejmujące bardzo szeroki zakres możliwości konfiguracyjnych. Istnieje możliwość określania jakie informacje mają być prezentowane w tabeli z pozycjami towarowymi – można ustalać kolejność kolumn, ich szerokość oraz ukrywać bądź pokazywać wybrane kolumny widoku tabelarycznego. Ponadto istnieje możliwość pokazania na wydruku zdefiniowanych przez siebie parametrów towarów lub pozycji dokumentu sprzedaży. Rozszerzono prezentowanie parametrów dokumentu o możliwość wybrania które parametry mają być pokazane na wydruku. Dodatkowo dodano możliwość załączania skanu podpisu oraz możliwość drukowania uwag w stopce dokumentu.

Smart Magazyn

  • Nowe wydruki dokumentów magazynowych obejmujące bardzo szeroki zakres możliwości konfiguracyjnych. Istnieje możliwość określania jakie informacje mają być prezentowane w tabeli z pozycjami towarowymi – można ustalać kolejność kolumn, ich szerokość oraz ukrywać bądź pokazywać wybrane kolumny widoku tabelarycznego. Ponadto istnieje możliwość pokazania na wydruku zdefiniowanych przez siebie parametrów towarów lub pozycji dokumentu magazynowego. Rozszerzono prezentowanie parametrów dokumentu o możliwość wybrania które parametry mają być pokazane na wydruku.
  • Wydanie towaru składającego się z podzespołów w przypadku braku towaru na magazynie sprawdza czy istnieje możliwość skompletowania tego towaru z podzespołów, a jeśli tak to wykonywane jest kompletowanie towaru, aby umożliwić wydanie towaru na WZ.

Smart Zamówienia

  • Nowe wydruki dokumentów zamówień obejmujące bardzo szeroki zakres możliwości konfiguracyjnych. Istnieje możliwość określania jakie informacje mają być prezentowane w tabeli z pozycjami towarowymi – można ustalać kolejność kolumn, ich szerokość oraz ukrywać bądź pokazywać wybrane kolumny widoku tabelarycznego.