Nowości w wersji 2.63

Smart Sprzedaż

 • Możliwość odłożenia skutku magazynowego na pozycji dokumentu sprzedaży. (Wydawany towar na tę chwilę przekształca się na usługę a w przypadku przyjęcia go na magazyn automatycznie przywracany jest z usługi na towar).

Smart Magazyn

 • Możliwość scalania dokumentów między-magazynowych
 • Możliwość modyfikacji kursu i waluty na dokumencie magazynowym. Każda zmiana kursu wywołuje podczas zapisu ponowne przeliczenie dokumentu na PLN.
 • Ulepszenie wyświetlania parametrów definiowanych
 • Możliwość odłożenia skutku magazynowego na pozycji dokumentu magazynowego. (Wydawany towar na tę chwilę przekształca się na usługę a w przypadku przyjęcia go na magazyn automatycznie przywracany jest z usługi na towar).
 • Jeśli w kontrahencie zaznaczone, że ma aktualizować ceny sprzedaży to przy zapisie dokumentów magazynowych, które mają włączoną opcję aktualizacji cen sprzedaży (domyślnie PZ) program pyta czy wykonać aktualizację cen sprzedaży na podstawie zatwierdzanego dokumentu magazynowego.
 • Możliwość sumowania ilości na wydrukach dokumentów magazynowych (nowa opcja w konfiguracji wydruków dokumentów magazynowych).

Smart Kasa

 • Odblokowanie pola Tytułem w KP i KW wystawianych z ręki.
 • Podział dokumentów kasowych na kasy. W systemie może być dowolna ilość kas. Każdemu magazynowi odpowiada jedna kasa. Dokumenty wystawione w danym magazynie domyślnie rozliczane są w kasie tego magazynu, z którego zostały wystawione, ale można ręcznie dokonać zmiany kasy podczas rozliczania dokumentu. Dodano filtry w raporcie kasowym umożliwiające zawężenia raportu kasowego do jednej kasy.
 • W liście kosztów dodanie zakładek z podziałem na typu kosztów (możliwość filtrowania listy po zdefiniowanym typie kosztu).

Wszystkie moduły

 • Drzewo z lista magazynów sortuje się po nazwie magazynu, dzięki czemu przy dużej liczbie magazynów można szybko odnaleźć właściwy.
 • W konfiguracji przy kopiowaniu typów dokumentów istnieje teraz możliwość również skopiowania wydruków przypisanych do danego typu dokumentu.
 • Łatwiejsza konfiguracja w liście banków. Podczas edycji lub dodawania banku istnieje możliwość przypisania go do danego wydruku.
 • Dodano nowy typ parametrów. Są to parametry oparte na SQL. Parametry te umożliwiają dokonanie jakichś obliczeń i zaprezentowanie ich w różnych miejscach programu.
 • Optymalizacja w oknie definiowania baz danych i magazynów po kątem ergonomii.