Jak program System Smart może być wykorzystywany w produkcji

Systemy komputerowe obecne są w każdej dziedzinie i nie sposób sobie bez nich wyobrazić sprawne zarządzanie firmą – od przygotowania produkcji, po sprzedaż i dział księgowości. Smart System jest też doskonałym narzędziem informatycznym sprawdzającym się również jako oprogramowanie dla produkcji.


Rola programów komputerowych w zarządzaniu firmą


Współczesne firmy chętnie inwestują w oprogramowanie komputerowe wspomagające zarządzanie firmą, pozwalające na osiąganie zadowalających wyników – również w działach produkcji. Najlepszym rozwiązaniem są systemy łączące w sprawną całość zarządzanie wszystkimi działami firmy. Takim właśnie rodzajem oprogramowania, jest Smart System, wspomagający również dział produkcji.


Smart produkcja ze Smart Systemem


Oprogramowanie Smart wspomaga pracę działu produkcji wspierając cztery podstawowe procesy: – przygotowanie składu wyrobów gotowych – przygotowanie listy etapów produkcji poszczególnych wyrobów i przyporządkowanie do nich pracowników – planowanie produkcji – wykonywanie produkcji w oparciu o listę składników i etapów produkcji


Jak to wygląda w praktyce?


W pierwszej kolejności w przejrzystym menu programu, wybieramy zakładkę „TOWARY” i definiujemy spis towarów i półproduktów, jakie będą używane w poszczególnych etapach produkcji. Następnie określamy wyroby, tworząc listę w podobny sposób, w jaki stworzyliśmy listę surowców i półproduktów.

Kolejna kwestia, to powiązanie zdefiniowanych surowców, półproduktów i wyrobu. W zakładce „PODZESPOŁY” określamy więc, z czego składa się produkt i jaka ilość poszczególnych surowców i półproduktów potrzebna jest do jego wytworzenia. Każdy kolejny składnik określamy i dodajemy przez naciśnięcie przycisku „+”, który rozwija nam listę uprzednio zdefiniowanych surowców i półproduktów, z której dokonujemy wyboru. Jeśli nasz dział produkcji korzysta z zasobów różnych magazynów, na tym etapie mamy możliwość zdefiniowania, z którego magazynu bierzemy produkty na tę konkretną produkcję.


Intuicyjne zarządzanie zasobami produkcyjnymi


Jak widzimy, definiowanie produktu i jego składu jakościowo-ilościowego jest bardzo proste i przebiega w sposób niezwykle intuicyjny. Nawet początkujący użytkownik programu, nie pracujący na co dzień z systemem Smart, powinien sobie z tym poradzić, bez tracenia czasu na żmudne szukanie instrukcji wykonywania poszczególnych czynności.


Możliwość automatycznego przyporządkowania pracowników


Dużym udogodnieniem w kwestii prawidłowego rozdysponowania zasobu, jakim jest robocizna, jest możliwość przyporządkowania do każdego wyrobu listy etatów jego produkcji, wraz z listą pracowników, którzy będą wykonywać poszczególne czynności. Możemy na tym etapie zdefiniować również koszt wykonania czynności, uwzględniając indywidualny koszt roboczogodziny każdego przypisanego do produkcji pracownika. Warto jest w związku z tym podzielić pracowników na grupy, dzięki czemu do pracy nad poszczególnymi etapami odpowiedni pracownicy będą przydzielani automatycznie – na przykład spawacze do spawania.


Jasny obraz kosztów produkcji


Kiedy planując etapy produkcji, zaznaczymy w odpowiednim miejscu opcję „Uwzględniaj koszt robocizny w cenie wyrobu”, cena wyrobu gotowego będzie nie tylko sumą kosztów surowców i podzespołów, ale też kosztu robocizny, co ma niebagatelne znaczenia przy precyzyjnym określeniu kosztu całkowitego wyprodukowania wyrobu gotowego.

Smart System jako program wspierający produkcję, jest niezwykle przydatnym narzędziem, o ile tylko poświęcimy nieco czasu na zdefiniowanie poszczególnych składowych. Pozwoli nam to usprawnić procesy produkcyjne i zoptymalizować ich koszty.