Smart System – Ewidencja czasu pracy nowej generacji

Wraz z rozwojem technologii i postępem cyfryzacji, firmy stosują coraz bardziej nowoczesne sposoby kontroli pracowników. Jednym z elementów takich systemów jest monitorowanie aktywności podwładnych, a także sprawdzanie kiedy wchodzili i wychodzili z budynku oraz kontrola wykonanych przez nich prac. Programem, który może znacząco ułatwić ewidencję czasu pracy i aktywności pracowników, jest Smart System.


Na czym polegają nowoczesne metody rejestracji czasu pracy?


Jeszcze na początku XXI wieku, w większości przedsiębiorstw, podstawowym sposobem kontroli pracowników i monitorowania ich czasu pracy, była ewidencja w formie papierowej, czyli książka, do której wpisywali się podwładni (wchodząc i wychodząc z budynku). Pracownicy zwykle podpisywali listę obecności, co było rozwiązaniem czasochłonnych i wiązało się z możliwością błędów.

Wraz z wejściem do Polski międzynarodowych korporacji, coraz częściej zaczęły być stosowane elektroniczne sposoby ewidencji czasu pracy, które polegają na przyłożeniu plastikowej karty do czytnika. W drugiej dekadzie XXI wieku pojawiły się także rejestratory, pozwalający na monitorowanie pracowników poprzez analizę danych biometrycznych, czyli odcisku palca.

Współcześnie, coraz więcej firm zastanawia się nad tym, jak kontrolować nie tylko godziny przyjścia i wyjścia z pracy, ale także aktywność podwładnych i wykonanie zadań lub poszczególnych obowiązków. Z pomocą przychodzą programy do monitorowania pracowników, na przykład Smart System.


Smart System, czyli podniesienie efektywności firmy


Oprogramowanie Smart System składa się z siedmiu głównych modułów. W zależności od potrzeb konkretnej firmy, wykorzystywany może być jeden moduł, kilka, lub wszystkie.

Pracodawcy, którzy poszukują oprogramowania do kontroli pracowników magazynowych, mogą skorzystać z modułu Smart Magazyn. Moduł ten umożliwia rejestrację godzin przyjęcia i wydania towaru, a także przychód i rozchód zewnętrzny. Dzięki takiemu rozwiązaniu pracodawca może dokładnie sprawdzać postępy w pracach w magazynie.

Z kolei moduł Smart Kasa pozwala na ewidencję wpłat i wypłat z kas firmy, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa oraz odnotowywanie przelewów i wpływów zakupowych.

W ramach kontroli nad pracownikami biurowymi, pracodawcy mogą dodatkowo zdecydować się na monitoring komputerów lub na wgranie aplikacji, które rejestrują czas pracy nad konkretnym zadaniem, a także okres bezczynności przed monitorem. Smart System pozwala więc na monitorowanie wielu działów w firmie, a także na ewidencję czasu pracy.


Jaka jest przyszłość kontroli pracowników?


Programy do monitorowania i kontrolowania pracowników z jednej strony budzą zachwyt, a z drugiej powodują niechęć u kontrolowanych pracowników. Właśnie dlatego pracodawcy powinni pamiętać o tym, aby nie naruszać swobody i prywatności podwładnych. Program Smart System pozwala na sprawdzanie tylko i wyłącznie spraw związanych z obowiązkami zawodowymi, a nie prywatnymi, dlatego nie powinien budzić obaw.

Warto jednak zastanowić się nad tym, w jaki sposób w przyszłości będą kontrolowani podwładni: czy w smartfonach pracowników pojawi się oprogramowanie do kontroli aktywności, a może w firmach zostaną zainstalowane specjalne kamery, rozpoznające twarz? Tego typu rozwiązania mogą budzić spore kontrowersje, a nawet wiązać się z łamaniem prawa pracy. Bardzo ważne jest, aby pracodawcy przedstawiali podwładnym, w jaki sposób ich kontrolują i ujawnili systemy kontroli. W ten sposób podwładni mogą czuć się bezpiecznie i rozumieć, w jaki sposób i w jakim celu stosowana jest kontrola.