Dalsza rozbudowa mechanizmu podzielonej płatności – Split Payment

Z poprzedniego artykułu wiemy, że program Smart System sam steruje logiką włączania i wyłączania napisu „Mechanizm podzielonej płatności”. W najnowszej aktualizacji nastąpi dalsza rozbudowa tego mechanizmu. Na dokumencie sprzedaży dodana została opcja sterująca napisem na wydruku faktur 'mechanizm podzielonej płatności’, która ustawia się zgodnie z dotychczasowymi warunkami (czyli z warunków na pozycjach dokumentu) ale można ręcznie ją włączyć/wyłączyć nadpisując automatycznie ustawianą wartość.

 

Split Payment na fakturze

Dodatkowo w ustawieniach dokumentów sprzedaży dodano wybór czy ręcznie sterować opcją 'mechanizm podzielonej płatności’, czy automatycznie jak dotychczas.

 

Ustawienia mechanizmu podzielonej płatności

Tym sposobem mimo pewnej automatyzacji zaznaczania opcji „Mechanizm podzielonej płatności” można samemu zdecydować w danej transakcji ma być zastosowana ta metoda czy nie.

Po stronie zakupów również taka opcja zostaje dodana.

Split Payment na zakupie

A to po to, aby wprowadzając zakupy do programu można było zapisać informację w jaki sposób potem wykonywać zapłatę za daną fakturę zakupu (czy jak dotychczas czy może z zastosowaniem nowej formatki przelewu w banku). W module Raporty używając raportów: „Zestawienie wierzycieli” lub „Zestawienia kosztów” można uzyskać listę przelewów do wykonania zawierającą informacje w jaki sposób dokonać przelewu.