Nowości w wersji 2.90

Wszystkie moduły

 • Archiwizacja wykonuje teraz backupy bazy danych z serwera mysql. To działa tylko na maszynie gdzie zainstalowany zostanie serwer baz danych.
 • W konfiguracji sieciowej w programie Smart dodano dwa przyciski umożliwiające łatwe skonfigurowanie programu do pracy w sieci lokalnej. Więcej o tym temacie w instrukcji w rozdziale pt. 'Konfiguracja sieciowa’.
 • Zmieniona nazwa w menu programu Smart z 'Konfiguracja/Narzędzia administracyjne/Konfiguracja wielooddziałowa’ na 'Konfiguracja/Narzędzia administracyjne/Konfiguracja sieciowa’
 • Zmodyfikowany program instalacyjny dostępny na stronie programu Smart (www.smart-system.pl) – przy aktualizacji do nowej wersji nic się nie zmienia ale gdy program będzie instalowany na nowym komputerze (który ma system Windows 7 lub nowszy) to dostępna i domyślnie włączona będzie opcja instalacji serwera baz danych. Przy instalacji na systemie wcześniejszym niż Windows 7 opcja serwera będzie całkowicie niedostępna. Instalacja serwera bazy danych powoduje automatyczne otworzenie portu TCP nr 3307 w zaporze systemu Windows oraz skonfigurowanie Smarta do pracy z tym serwerem.
 • Zmiana nazewnictwa i zasad działania licencji. Obecna licencja zwykła zmienia nazwę na licencję jednostanowiskową, a obecna licencja oddziałowa zmienia nazwę na licencję sieciową. Wraz z tą zmianą zmienia się nieco obsługa tych licencji przez program. Licencja jednostanowiskowa – pozwala na pracę na dotychczasowych warunkach licencji zwykłej (z bazami MS Access) ale dodatkowo umożliwia współdziałanie z serwerem baz danych mySQL lub MSSQL ale tylko jeśli serwer jest uruchomiony na tej samej maszynie co program Smart. W przypadku licencji sieciowej (czyli dawnej licencji oddziałowej) nic się nie zmienia poza przypadkiem gdy program Smart jest uruchamiany na tej samej maszynie co serwer baz danych. Wtedy licencja sieciowa nie jest wykorzystywana, co jest na korzyść użytkownika. Licencja sieciowa wykorzystywana jest dopiero gdy program Smart łączy się z jednego komputera do drugiego gdzie jest serwera baz danych. Dodatkowo nie ma już ograniczenia co do wymogu posiadania wszystkich licencji tego samego rodzaju (oddziałowych albo zwykłych). Uległ też niewielkiej zmianie cennik zakupu nowych licencji. Jeśli zasady działania licencji nie są dla ciebie jasne to w cenniku na stronie internetowej www.smart-system.pl jest link do rysunku obrazujący dokładne działanie licencji. Zachęcamy do przeanalizowania.
 • menu 'Konfiguracja/Definiowanie baz danych i magazynów’ rozdzielone na dwa podmenu: 'Konfiguracja/Definiowanie baz danych’ oraz 'Konfiguracja/Definiowanie magazynów’.
 • Kopiowanie uprawnień użytkownika i możliwość wklejenia ich do innego użytkownika.
 • W opcji globalnej 'Tworzenie dokumentu kończy się w chwili’ dodano wybór 'gdy data wystawienia jest inna niż data bieżąca’.
 • Zaktualizowanie wydruku Księgi Przychodów i Rozchodów zgodnie z nowymi przepisami

Raporty

 • W module Raporty dodano możliwość tworzenia plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny), a także możliwość wysyłania plików JPK do Urzędu Skarbowego. Do wysyłania JPK konieczne jest posiadanie elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Od roku 2018 praktycznie każdy przedsiębiorca będzie musiał wysyłać takie pliki do Urzędu Skarbowego.
 • Nowy wzór e-deklaracji VAT-7 do wysyłanie od sierpnia 2016

Sprzedaż

 • Nowe uprawnienie dla użytkowników do wglądu w ceny sprzedaży – umożliwia zablokowanie widoczności cen sprzedaży w liście towarów, liście dokumentów sprzedaży oraz w dokumencie sprzedaży. Domyślnie uprawnienie wglądu do ceny sprzedaży dostaną użytkownicy posiadający uprawnienie do odczytu dokumentów sprzedaży. Zatem domyślnie nie będzie dla nich zauważalnej różnicy. Dopiero odebranie uprawnienia spowoduje ukrycie cen sprzedaży w wymienionych obszarach.

Kasa

 • W liście kosztów opcje do kopiowania do schowka nr konta bankowego i numeru dokumentu.
 • Automatyczne wybieranie waluty (na podstawie wybranego banku) w oknie rozliczenia zadłużenia/zobowiązań kontrahenta
 • Pokazywanie aktualnego salda w liście dokumentów bankowych oraz w liście dokumentów gotówkowych.

Magazyn

 • Opcja eksportu danych kontrahenta i wagi towaru do GLS do systemu ADEPlus GLS. Nowa opcja dostępna jest w liście dokumentów magazynowych.
 • Opcja eksportu danych kontrahenta i wagi towaru do systemu e-nadawca Poczty Polskiej. Nowa opcja dostępna jest w liście dokumentów magazynowych.
 • Przy produkcji w momencie przyjęcia wyboru do magazynu ustawia na dokumencie magazynowym aktualną datę
 • Możliwość wydruku dokumentu magazynowego w języku angielskim.
 • Z poziomu listy dokumentów magazynowych możliwość wywołania wydruku etykiet z kodami kreskowymi. Szczegóły w instrukcji.
 • Dodatkowy wydruk etykiet magazynowych z poziomu przycisku podglądu wydruku dokumentów PZ/PW. Szczegóły w instrukcji.
 • Zablokowanie wyświetlania towarów handlowych w oknie planowania produkcji w liście rezerwacji
 • Na pozycji dokumentu magazynowego możliwość wybierania zamiennika – działa podobnie jak przy sprzedaży – dostępny przy dodawaniu nowej pozycji lub gdy dokument jest w stanie anulowania. Będzie szczególnie przydatne przy produkcji gdzie dla wygenerowanej struktury surowców do wydania na produkcję będzie można wykonywać zamianę składników spośród aktualnie dostępnych.
 • Pod ikoną Magazyn dodanie wyszukiwania dokumentów magazynowych po kodzie kreskowym
 • Możliwość umieszczenia na wydruku dokumentu magazynowego kodu kreskowego