Nowości w wersji 2.65

Smart Sprzedaż

  • Podczas tworzenia dokumentu sprzedaży pokazuje jaki zostanie nadany nr dokumentu magazynowego w chwili zakończenia tworzenia dokumentu sprzedaży.

Wszystkie moduły

  • Dotychczas oprogramowanie Smart składało się z sześciu współpracujących ze sobą programów. Teraz nastąpiła integracja wszystkich programów jednej aplikacji. Wybór modułu dokonuje się z paska narzędzi w głównym oknie programu. Zasady licencjonowania modułów nie uległy zmianie.