Nowości w wersji 2.62

Smart Magazyn

  • W dokumencie magazynowym dodanie zakładki „Dokumenty powiązane”, na której będzie można powiązać edytowany dokument z innym dokumentem. Funkcjonalność daje możliwość wiązania ze sobą dokumentów w grupy, które stanowią procesy biznesowe np. produkcja jakiegoś produktu składającego się z wielu etapów.
  • W oknie pozycji dokumentu magazynowego możliwość oznaczania czy dana pozycja ma być uwzględniana w procesie generowania automatycznych zamówień do dostawców.

Smart Zamówienia

  • Modyfikacja okna zamówienia – dodanie dodatkowych opcji umożliwiających szerszy zakres generowania zamówień. Teraz m.in. istnieje możliwość zamawiania produktów tylko gdy cena u danego dostawcy jest najniższa lub zamawiania tylko podzespołów (towarów wchodzących w skład innych towarów).

Wszystkie moduły

  • Udostępnienie nowej funkcjonalności jeśli chodzi o numerację dokumentów. Teraz można zdefiniować dowolny format numeru dokumentu. Zdjęto ograniczenie polegające na tym, że numer kolejny musiał być na samym początku numeru dokumentu. Ponadto dodano możliwość aby w numerze dokumentu mógł znaleźć się skrót kontrahenta. Daje to możliwość osobnej numeracji dla każdego kontrahenta. Dodatkowo istnieje możliwość wstawiania roku lub miesiąca w formie dwucyfrowej.