Nowości w wersji 2.61

Smart Sprzedaż,
Smart Magazyn

  • Umożliwiono definiowanie cen sprzedaży towarów w dowolnej walucie – we właściwościach towaru dodano wybór waluty. Umożliwi to łatwe wprowadzanie cenników w dowolnej walucie.
  • Rozszerzenie obsługi wielowalutowej – możliwe jest teraz przyjęcie towaru na magazyn w walucie X, w cenniku czyli liście towarów towar może być pokazywany i edytowany w walucie Y, a podczas sprzedaży można wybrać walutę Z.

Wszystkie moduły

  • Wszędzie gdzie występowało słowo Akwizytor zostało ono zamienione na Handlowiec.