Nowości w wersji 2.60

Smart – Sprzedaż

  • Możliwość usuwania rozliczonych rozrachunków z poziomu dokumentu sprzedaży (przydane jeśli trzeba wprowadzić poprawki w dokumencie a dokument został już rozliczony i zatwierdzony w Smart Kasa).
  • Podczas wystawiania nowego dokumentu sprzedaży z dokumentu magazynowego lista z dokumentami magazynowymi (dostępna we właściwościach dokumentu sprzedaży) zawęża się do wybranego kontrahenta. Jeśli kontrahent nie został wybrany pokazują się jak dotychczas wszystkie dokumenty magazynowe możliwe do zamiany na dokument sprzedaży.