Nowy moduł Produkcja

Dotychczasowy moduł Smart Magazyn w wyniku nieustannie prowadzonych prac rozwojowych musiał zostać podzielony na dwa nowe moduły: Magazyn oraz Produkcja. W widoku okna głównego wygląda tak:

Funkcje odpowiedzialne za obsługę produkcji w magazynie zostały przeniesione do nowego modułu; Są to:

  • Planowanie produkcji,
  • Harmonogram produkcji,
  • Panel realizacji produkcji.

Ponadto w module Magazyn pozostaną tylko operacje niezwiązane z produkcją i kompletacją. W nowym module Produkcja zostaną utworzone dwa nowe rodzaje dokumentów magazynowych:

  • PWP – Przyjęcie z produkcji
  • RWP – Rozchód wewnętrzny do produkcji.

Istniejące dokumenty magazynowe PW/RW dotyczące produkcji/kompletacji zostaną przeniesione do nowego modułu. Dokumenty PW zawierające produkcję staną się dokumentami PWP, a dokumenty RW dotyczące produkcji staną się dokumentami RWP. Inne dokumenty PW/RW (niedotyczące produkcji) pozostaną w module Magazyn. Dokumenty PW i RW zmienią swoje działanie – nie będą powodowały kompletacji i dekompletacji, tą funkcjonalność przejmują dokumenty PWP i RWP w module Produkcja.

Dotychczasowi użytkownicy modułu Magazyn są uprawnieni do korzystania z nowego modułu Produkcja – dostają automatycznie prawo do takiej samej liczby licencji na moduł Produkcji ile mieli na moduł Magazyn. Jednocześnie zmienia się cennik zakupu nowych modułów.