Mechanizm Podzielonej Płatności w programie Smart System

Od 1 listopada 2019 do programu Smart System zostają wprowadzone opcje dla mechanizmu podzielonej płatności MPP (Split Payment). W kartotece towarowej pojawi się nowa opcja:

Opcje wyboru Mechanizmu Podzielonej Płatności

Do wyboru będą 3 możliwości: brak mechanizmu podzielonej płatności, mechanizm podzielonej płatności od kwoty 15000 zł brutto oraz mechanizm podzielonej płatności w każdych warunkach.

Dodanie na fakturę towaru z odpowiednio ustawioną opcją MPP przenosiło będzie z kartoteki towarowej na pozycję tej faktury informacje o mechanizmie podzielonej płatności. W dalszej kolejności będzie powodowało to pokazanie na wydruku faktury napisu „mechanizm podzielonej płatności„. W oknie pozycji faktury będzie istniała taka sama opcja co w kartotece towarowej, którą będzie można ustawić odmiennie od ustawienia na kartotece towarowej:

mechanizm podzielonej płatności na pozycji faktury

U dotychczasowych użytkowników programu Smart System w momencie aktualizacji nastąpi modyfikacja w kartotekach towarowych, w których włączony był dotychczas mechanizm odwrotnego obciążenia. Odwrotne obciążenia w tych kartotekach zostanie wyłączone, a w jego miejsce zostanie włączony mechanizm podzielonej płatności dla kwot powyżej 15000 zł.

Pojawi się również możliwość grupowej modyfikacji towarów co da możliwość operowania na ustawieniach MPP dla wielu towarów jednocześnie:

grupowa modyfikacja mechanizmu podzielonej płatności

Zostanie również dodana możliwość pokazania w liście towarów cechy MPP ustawianej w kartotece towarowej:

wyświetlanie split payment w liście towarów

Aktualizacji programu Smart System do najnowszej wersji można dokonać bezpłatnie wywołując bezpośrednio z programu menu Pomoc/Aktualizowanie oprogramowania. Ta aktualizacja będzie dostępna od 1 listopada 2019r.